Wail of Silence


Vernisáž výstavy proběhne 1.6.2017 od 19:00  v prostorách Galerie 1435mm na Nákladovém nádraží Žižkov
Více v sekci Kontakt

V roce 2014 jsme přišli s konceptem propojit unikátní industriální prostory se současným moderním uměním. Výstava měla dát možnost (nejen) mladým, začínajícím talentům, propojit svou tvorbu se surovostí průmyslových prostor. Součástí této prodejní výstavy je i charita, jelikož část výtěžku jde na unikátní účel. 

Prvního ročníku se chopil jako kurátor Michal Ožibko, spolu s Ivou Nyklesovou dali dohromady "ensemble" vyjímečných umělců, jejichž umění křičelo za ty, kteří to potřebovali nejvíce - lidé postižení konfliktem na Ukrajině. 

Kurátorem letošní výstavy se stal Jan Melena. Honza je renesančním člověkem s širokým rozsahem nejen v oblasti výtvarného umění, ale i historie a dalších oborů. Doufám, že další ročníky budou důstojným následovníkem nadějného startu.

Roman Sedlák,
​organizátor výstavy
Jan Melena se narodil v Havířově 8. 11. 1986. Studoval malířství na FAVU VUT v Brně, klasickou archeologii na Masarykově univerzitě v Brně, dějiny umění a kulturní dějiny na Ostravské univerzitě v Ostravě. V současnosti žije a tvoří v Praze. Ve své výtvarné tvorbě se zabývá převážně kresbou a grafikou. Zkoumá možnosti vlastní imaginace, prozkoumává rozsáhlý rezervoár historické vizuální paměti, kterou se vkládáním nových symbolů snaží rekontextualizovat a znovu oživit. Výsledkem těchto snah jsou hlavy bohů, nikdy neexistujících starověkých králů či medijních bytostí z jiných lidmi ještě nenavštívených planet. Mezi své inspirační zřídla považuje spiritistické medijní kresby a Art brut. Věnuje se také ilustraci knih (Jan Vrak – Řeč která čeká na své ráno), kurátorství výstav současného umění a pravidelně přispívá svými texty o současném umění do převážně do internetových periodik (Literární noviny, Společenská revue Přítomnost atd.)

Více o Honzovi se můžete dozvědět na janmelana.cz